Skip to content →

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

OPIS PROCESU PROJEKTOWEGO

 1. KONSULTACJE WSTĘPNE
 • wypełnienie przez klienta ankiety w celu poznania jego preferencji
 • zapoznanie się z planem lokalu
 • pokazanie możliwości stylistycznych oraz kolorystycznych wnętrz
 • pokazanie różnych rozwiązań aranżacji wnętrz
 1. PROJEKT FUNKCJONALNY
 • wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń przedstawiającej stan istniejący
 • na podstawie projektu wstępnego stworzenie kilku wersji projektu funkcjonalnego
 • przedyskutowanie stworzonych koncepcji z klientem, omówienie mocnych i słabych stron wszystkich rozwiązań
 • stworzenie jednej koncepcji funkcjonalnej projektu
 1. PROJEKT KONCEPCYJNY
 •  na podstawie projektu wstępnego oraz funkcjonalnego pokazanie 2-3 możliwości rozwiązań stylistycznych i kolorystycznych ( mood boards)
 • po konsultacjach z klientem przedstawienie jednej wersji koncepcji zawierającej wstępną kolorystykę materiały oraz podstawowe wymiary
 • stworzenie kosztorysu uwzględniającego wszystkie elementy wyposażenia wnętrza oraz ceny z przedziału cenowego uzgodnionego z klientem.
 • na życzenie klienta wykonanie uproszczonej wizualizacji uzgodnionej wersji projektu lub wykonanie rysunków rozwinięć ścian projektowanych pomieszczeń ( do uzgodnienia )
 • na życzenie klienta wykonanie wizualizacji wybranych pomieszczeń ( do uzgodnienia)
 1. PROJEKT WYKONAWCZY

część 1

 • wykonanie rysunku aranżacji ukazującego projektowany układ funkcjonalny wraz z wyposażeniem i dokładnymi wymiarami
 • wykonanie rysunku zaprojektowanych zmian budowlanych; rysunek zawiera informacje na temat wyburzeń i projektowanych nowych ścian w stosunku do pierwotnego projektu lub do istniejącego wnętrza
 • wykonanie zwymiarowanych rysunków rozwinięć ścian, jeżeli jest to niezbędne do wykonania prac budowlanych
 • wykonanie rysunków sufitów podwieszanych oraz kafli i posadzek
 • wykonanie rysunków instalacji elektrycznej zawierających rozmieszczenie punktów oświetleniowych, włączników oświetlenia, gniazdek elektrycznych oraz innych urządzeń elektrycznych
 • wykonanie rysunków instalacji wodno-kanalizacyjnych, przedstawiających punkty przyłączy ciepłej, zimnej wody, ogrzewania oraz kanalizacji

Dokumentacja wykonawcza powinna zawierać wszystkie informacje, jakich potrzebuje wykonawca do realizacji projektu. W zależności od potrzeb projektu może ona zawierać dodatkowe rysunki.

część 2

 • przedstawienie przykładowych konkretnych urządzeń wyposażenia wnętrza takich jak : meble, lampy, obrazy, tapety, sztukateria, artykuły sanitarne tj. wanny, prysznice, umywalki, baterie itp. pochodzących z konkretnych sklepów
 • wykonanie rysunków mebli projektowanych na zamówienie
 1. NADZÓR AUTORSKI
 • wizyty na budowach oraz koordynacja projektu z wykonawcą
 • wizyty w sklepach z wyposażeniem i wykończeniem wnętrz
 • spotkania z wykonawcami mebli