Skip to content →

ARCHITEKTURA

OPIS PROCESU PROJEKTOWEGO

 1. KONSULTACJE WSTĘPNE
 • analiza działki
 • analiza dokumentów uwzględniających wymagania odnośnie przedmiotowej działki ( miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy itp.)
 • sporządzenie opisu funkcjonalnego obiektu ( ilość i funkcja pomieszczeń, rozwiązania typu antresola, schody zewnętrzne, osobne wejścia, kominek itp.)
 • omówienie stylu architektury zgodnego z wymaganiami ww. dokumentów oraz zapotrzebowaniami klienta
 1. PROJEKT FUNKCJONALNY
 • wykonanie analiz nasłonecznienia, przesłaniania, odległości od istniejących elementów otoczenia, wymaganych do zachowania powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnych
 • wykonanie inwentaryzacji niezbędnej podczas realizacji projektów przebudów, rozbudów, remontów oraz adaptacji
 • na podstawie ustaleń projektu wstępnego stworzenie kilku wersji projektu funkcjonalnego
 • przedyskutowanie stworzonych koncepcji z klientem, omówienie mocnych i słabych stron wszystkich rozwiązań
 • stworzenie jednej koncepcji funkcjonalnej projektu
 • stworzenie projektu zagospodarowania terenu.
 1. PROJEKT KONCEPCYJNY
 • na podstawie projektu wstępnego oraz funkcjonalnego stworzenie koncepcji projektu zawierającej rzuty wszystkich kondygnacji, przekrój, wstępną kolorystykę, materiały oraz podstawowe wymiary
 • na życzenie klienta wykonanie uproszczonej lub profesjonalnej wizualizacji projektu ( do uzgodnienia)
 1. PROJEKT BUDOWLANY

Na podstawie projektu funkcjonalnego oraz projektu koncepcyjnego przygotowanie projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę, zawierającego :

 1. Projekt zagospodarowania terenu – obejmujący opis projektu zagospodarowania terenu oraz wykonany na mapie do celów projektowych rysunek projektowanego budynku, układu komunikacyjnego, stanu istniejącego oraz projektowanych przyłączy do budynku
 2. Projekt architektoniczno budowlany – obejmujący opis techniczny projektu oraz takie rysunki jak :
 • rzuty wszystkich kondygnacji
 • rzut dachu
 • charakterystyczne przekroje przez budynek
 • elewacje budynku
 • niezbędne opisy oraz rysunki branżowe

Projekt budowlany obejmuje koordynację rysunków branżowych ( sanitarnych, konstrukcyjnych, elektrycznych) oraz konsultacje z rzeczoznawcami

Na życzenie klienta w jego imieniu istnieje możliwość załatwienia wszelkich niezbędnych formalności administracyjnych i technicznych.

 1. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

 Dokumentacja wykonawcza powinna zawierać wszystkie dodatkowe rysunki, niezbędne wykonawcy do realizacji projektu tj.:

 • zestawienie ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej
 •  zestawienie balustrad
 • zestawienia wszelkich dodatkowych elementów występujących w projekcie np. czerpnie, wyrzutnie, kominy
 • detale budowlane
 1. NADZÓR AUTORSKI

Nadzór autorski obejmuje :

 • wizyty na budowach, wizyty w sklepach oraz koordynacja projektu z wykonawcą.